Velkommen til den nye sæson 2020.

Se årets program i menuen.


2012_3.jpg


Nu har vi haft flere fine sæsoner med vores velfungerende maskiner. Så Bogøbanen er stadig bare "toptunet" til den kommende sæson. I den anledning er der GRATIS kaffe og kage den første træningsaften, onsdag d. 15/4.


Vi har modtaget nedenstående donationer for at kunne gennemføre udskiftningen af maskiner, hvilket vi stadig er taknemmelige for. I 2017 modtog vi yderligere kr. 10.000 fra Nordea og kr. 5.000 fra Lions Club til indkøb af havetraktor. Da denne brændte sammen har vi i 2019 modtaget kr. 10.000 fra både Fionia og Danmarks Jægerforbund til ny havetraktor. Også en stor tak til dem.


NST_1.jpg Skydebanepuljen: 41.250,- kr.

Nordeafonden.jpg : 20.000,- kr.

LangelandKommune.jpg Indsatspuljen: 5.000,- kr.

FioniaFond.jpg : 11.250,- kr.

MLJF er dybt taknemlig for støtten og donationerne.

Mange tusinde tak til ovenstående fonde / firmaer fra bestyrelsen MLJF.


***************************


Prisliste for lerdueskydning.

LERDUE3.jpg


************************************************************************* 

Miljøgodkendelse for Bogøbanen:

Banen må benyttes til skydning i perioden

15. april - 15. september som følgende:

Én hverdagsaften, om ugen, á 2 timer, mandag - fredag,

inden for tidsrummet kl. 18,00 - 21,00.

Samt i alt 5 lørdage inden for tidsrummet kl. 9,00 - 16,00.

Der må ikke skydes i perioden fra og med 1. juli til og med 12. august.

********************************************************************************

TIL ALLE SKYDNINGER VIL DER VÆRE UDDANNEDE FLUGTSKYDNINGSINSTRUKTØRER TIL STEDE.

Alle er velkomne og kan få den fornødne hjælp og vejledning

Foreningen kan kontaktes på mail til bestyrelsens formand.

********************************************************************************************

BogBaneKort3.jpg

© 2021 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/