Velkommen til den nye sæson 2022.

Se årets program i menuen. Vi har i år fået 4 nye hjælpere på Bøgøbanen. Velkommen til dem.

 

2012_3.jpg

 

Nu har vi haft flere fine sæsoner med vores velfungerende maskiner. Så Bogøbanen er stadig bare "toptunet" til den kommende sæson.  Vores nye hjælpere er Jesper Møllmann, Jesper Meyer Petersen, Johan Rasch og Mads Danielsen. Tak til dem.

 

Vi har modtaget nedenstående donationer for at kunne gennemføre udskiftningen af maskiner, hvilket vi stadig er taknemmelige for. I 2017 modtog vi yderligere kr. 10.000 fra Nordea og kr. 5.000 fra Lions Club til indkøb af havetraktor. Da denne brændte sammen har vi i 2019 modtaget kr. 10.000 fra både Fionia og Danmarks Jægerforbund til ny havetraktor. Også en stor tak til dem.

 

NST_1.jpg Skydebanepuljen: 41.250,- kr.

Nordeafonden.jpg : 20.000,- kr.

LangelandKommune.jpg Indsatspuljen: 5.000,- kr.

FioniaFond.jpg : 11.250,- kr.

MLJF er dybt taknemlig for støtten og donationerne.

Mange tusinde tak til ovenstående fonde / firmaer fra bestyrelsen MLJF.

 

***************************

 

Prisliste for lerdueskydning.

LERDUE3.jpg

24 duers serie : 40 krog 4o duers serie : 65 kr.

Patroner, øl og vand kan købes på banen.

                                                                 

************************************************************************* 

Miljøgodkendelse for Bogøbanen:

Banen må benyttes til skydning i perioden

15. april - 15. september som følgende:

Én hverdagsaften, om ugen, á 2 timer, mandag - fredag,

inden for tidsrummet kl. 18,00 - 21,00.

Samt i alt 5 lørdage inden for tidsrummet kl. 9,00 - 16,00.

Der må ikke skydes i perioden fra og med 1. juli til og med 12. august.

********************************************************************************

TIL ALLE SKYDNINGER VIL DER VÆRE UDDANNEDE FLUGTSKYDNINGSINSTRUKTØRER TIL STEDE.

Alle er velkomne og kan få den fornødne hjælp og vejledning

Foreningen kan kontaktes på mail til bestyrelsens formand.

********************************************************************************************

BogBaneKort3.jpg

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/