Generalforsamling MLJF

26/1 2023

 

Tilstede            :      Bo, Maria, Niels-Erik,Kim og Chrisian fra bestyrelsen.  Derudover 4 gæster samt 2xJesper.

Pkt. 1                :      Bo valgt til dirigent. Konstaterer at generalforsamling er lovlig indkaldt.

Pkt.2                 :      Kim valgt til referent.

Pkt.3                 :      Kim og Bo valgt til stemmetællere.

Pkt. 4                :      Formandens beretning aflagt og godkendt. Ses her under:

                                   

Indledning:

Velkommen til generalforsamling i Midtlangelands Jagtforening.

I er velkommen til at tage  en tår at drikke.

Alle medlemmer er indkaldt eller gjort opmærksom på vores generalforsamling i vores medlemsblad, som blev uddelt omkring nytår.

Dagsorden og regnskab er delt rundt, og der er mere om det senere ved Kim.

Når generalforsamlingen er slut, er der  kaffe og brød.

Inden generalforsamlingen starter, bedes forsamlingen rejse sig, så vi med et halvt minuts stilhed mindes og æres de af vores medlemmer og kammerater, der ikke er i blandt os mere

Beretning:

Jeg vil starte med at sige tak til de fremmødte. 

Og  en stor  tak til bestyrelsesmedlemmerne.  Tak for hjælpen i året der er gået. Stor tak til Maria for det store arbejde med medlemsbladet.    Også en stor tak til hjælperne på Bogøbanen. Vi har 4 nye hjælpere på banen.

Status for MLJF  i dag er vi 95 medlemmer. 3 restance så måske er vi 98 medlemmer.

Året der er gået:

1 bestyrelsesmøde på Bogøbanen, og ellers mail og tlf aftaler,  revision af regnskab ved Kim med Peder Grube og mig selv                          

Bogøbanen:

 Vi afholdt igen Haglbøssens Dag som afslutning D. 3 sep,  hvor vi hyggede os med grillpølser, øl og vand og kaffe og hjemmebag. Der var et godt fremmøde, og der blev virkelig skudt meget.    Ca 30 var vi.

Det  var Torben Sylvest fra Svindinge jagtforening der var her igen.

Og vi prøver igen i 2023.

 Her til sidst, vil jeg sige tak til alle, der har hjulpet og støttet MLJF.

Tak til alle sponsorerne i vores medlemsblad.

 Tak for i kom.

Bestyrelsen håber på Jeres fortsatte opbakning til MLJF.

Pkt.5                 :      Kasserers regnskab aflagt og godkendt.

Pkt.6                 :      -

Pkt.7                 :      Maria genvalgt. Jespe Møllmann og Jesper Meyer Petersen nyvalgt.

Pkt.8                 :      Ingen nye bestyrelsessupleanter valgt.

Pkt. 9                :      Peder Grube genvalgt som revisor.

Pkt.10               :      Småsnak.

 

                                                                                                        Kim, referent

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/