Generalforsamling MLJF

27/1 2022

 

Tilstede            :      Bo, Maria, Niels-Erik,Kim fra bestyrelsen. Afbud Christian. Derudover 3 gæster.

Pkt. 1                :      Bo valgt til dirigent. Konstaterer at generalforsamling er lovlig indkaldt.

Pkt.2                 :      Kim valgt til referent.

Pkt.3                 :      Maria og Niels-Erik valgt til stemmetællere.

Pkt. 4                :      Formandens beretning aflagt og godkendt. Ses her under:

                                   Velkommen til generalforsamling i Midtlangelands Jagtforening. I er velkommen til at tage  en tår at drikke . Alle medlemmer er blevet indkaldt eller gjort opmærksom på vores generalforsamling i vores medlemsblad, som blev uddelt omkring nytår.Dagsorden og regnskab er delt rundt, og der er mere om det senere ved Kim. Når generalforsamlingen er slut, er der  kaffe og brød.Inden generalforsamlingen starter, bedes forsamlingen rejse sig, så vi med et halvt minuts stilhed mindes og æres de af vores medlemmer og kammerater, der ikke er i blandt os mere.

Beretning:

Jeg vil starte med at sige tak til de fremmødte.  Og  en stor  tak til bestyrelsesmedlemmerne. Alle har gjort en stor indsats og i er der, når der har været brug for hjælp. Desværre er vi nu kun 5 tilbage.

Der er mange opgaver i gennem året men vi har  delt dem ud så meget det har været muligt, så det ikke hænger på en eller nogle få, ALLE er med.. selvom vi efterhånden er få.   Også en stor tak til hjælperne på Bogøbanen.

Status for MLJF  i dag er 99 medlemmer. 3 restance så måske er vi 102 medlemmer.

Året der er gået:

1 bestyrelsesmøde på Bogøbanen, og ellers mail og tlf aftaler,  og et Blad fordelingsmøde  + revision af regnskab ved Kim med Peder Grube og mig selv. Ingen generalforsamling i 2021.

Bogøbanen: 

Den blev godkendt af Politiet 2021  og Miljøtilsyn havde vi den 24 nov. 2021 - også godkendt. Det har været en ok sæson, men der var plads til mange flere. Vi har haft 16 træningsaftener .  Og vi har også haft lejet banen ud en Lørdag.     

Vi afholdt igen Haglbøssens Dag som afslutning D. 4 sep,  hvor vi hyggede os med grillpølser, øl og vand og kaffe og hjemmebag. Der var ok fremmøde men det skulle gerne blive bedre i år. Ca 30. Det  var Torben Sylvest fra Svindinge jagtforening der var her igen.

Planen er at vi prøver igen i 2022.

 Her til sidst, vil jeg sige tak til alle, der har hjulpet og støttet MLJF.Tak til alle sponsorerne i vores medlemsblad.

Tak fordi I ville lytte til mig. Tak for fremmødet og god ro og orden. Tak til dem der harlavet kaffe smurt brød og serveret.

Bestyrelsen håber på Jeres fortsatte opbakning til MLJF.

Pkt.5                 :      Kasserers regnskab aflagt og godkendt.

Pkt.6                 :      Fremlagte vedtægtsændringer godkendt. Nye vedtægter indsendes til DJ.

Pkt.7                 :      Bo, Christian, Niels-Erik og Kim genvalgt. Suppleanter for Kirsten og Mogens fås ikke.

Pkt.8                 :      Ingen nye bestyrelsessupleanter valgt.

Pkt. 9                :      Peder Grube genvalgt som revisor.

Pkt.10               :      Vores skydebanes fremtidige eksistens tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

                                                                                                        Kim, referent

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/