Bestyrelsen i Midtlangelands Jagtforening

pr. 27/01-2022.

 

Formand:

Bo Østbjerg, Stenbækvej 6, 5932 Humble. Tlf. 61 16 31 45 . Mail: oestbjerg@mail.dk

Næstformand:

Christian Th. Hansen, Lønkildevej 6, 5900 Rudkøbing.  Tlf 22 37 39 52. Mail: theilgaard2013@live.dk

Kasserer:

Kim Wilsdahl, Kragholmvej 34, 5900 Rudkøbing. Tlf.  29 93 74 85. Mail: kim@wilsdahl.dk

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Niels Erik Larsen, Polleholmsvej 1, 5900 Rudkøbing. Tlf. 26 24 22 59. Mail: polleholmsvej1@gmail.com 

Maria Hansen, Torpevej 22, 5900 Rudkøbing. Tlf. 24 23 70 69. Mail: mariash.post@gmail.com

 

Mogens Sørensen afgik ved døden 20/12 2021 efter længere tids sygdom. Vi takker for hans store indsats igennem årene.

Ved årets  generalforsamling kunne vi hverken finde erstatning for Mogens eller Kirsten Bjerg.  ER DU INTERESSERET ????

 

HVIS DU MÅTTE HAVE SPØRGSMÅL TIL KONTINGENTSATSER, MEDLEMSTAL, REGNSKAB ELLER ANDET ER DU MERE END VELKOMMEN TIL AT RETTE HENVENDELSE TIL BESTYRELSEN.

 

 

 

 

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/