GENERALFORSAMLINGEN onsdag d. 24/01 2024 KL. 19.00 blev afholdt i Borgerhuset , Ahlefeldtsgade 13 i Rudkøbing. Dagsorden var som følger:

Dagsorden:

Pkt. 1.  Valg af dirigent.

Pkt. 2.  Valg af referent.

Pkt. 3.  Valg af 2 stemmetællere.

Pkt. 4.  Formandens beretning.

Pkt. 5.  Kassererens beretning.

Pkt. 6.  Indkommende forslag. 

               Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest den 3/01 2021.

Pkt. 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, efter tur afgår.

               Christian Teglgård Hansen, Kim Wilsdahl og Bo Østbjerg 

Pkt. 8.   Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemssuppleanter for 1 år.

Pkt. 9.   Valg af 1 revisor for 1 år, efter tur afgår.

                Peter Grube.

Pkt. 10.  Eventuelt. ( Her kan intet vedtages, men alt diskuteres )

Der bliver serveret kaffe og kage til en hyggelig afslutning på mødet

 

Referat generalforsamling MLJF

24/1 2024

 

Tilstede            :      Bo, Maria, Jesper P., Jesper M. , Kim og Christian fra bestyrelsen.  Derudover Gerdt og Jørn L.

Pkt. 1                :      Christian valgt til dirigent. Konstaterer at generalforsamling er lovlig indkaldt.

Pkt.2                 :      Kim valgt til referent.

Pkt.3                 :      Ingen valgte til stemmetællere.

Pkt. 4                :      Formandens beretning aflagt og godkendt. Ses her under:

   Indledning:

Velkommen til generalforsamling i Midtlangelands Jagtforening.

Og godt nytår til jer alle.

I er velkommen til at tage  en tår at drikke.

Alle medlemmer er indkaldt eller gjort opmærksom på vores generalforsamling i vores medlemsblad, som blev uddelt lige efter nytår.

Dagsorden og regnskab er delt rundt, og der er mere om det senere ved Kim.

Når generalforsamlingen er slut, er der  kaffe og brød.

Inden generalforsamlingen starter, bedes forsamlingen rejse sig, så vi med et halvt minuts stilhed mindes og æres de af vores medlemmer og kammerater, der ikke er i blandt os mere.

Vi skal have valgt en ordstyrer.

Beretning:

Jeg vil starte med at sige tak til de fremmødte. 

Og  en stor  tak til bestyrelsesmedlemmerne.  Tak for hjælpen i året der er gået. Stor tak til Maria for det store arbejde med medlemsbladet.    Også en stor tak til hjælperne på Bogøbanen.

Status for MLJF  i dag er vi 98 medlemmer.

Året der er gået:

1 generalforsamling.

1 bestyrelsesmøde hvor posterne blev fordelt. Og 1 møde på bogøbanen inden Haglbøssens dag.

1 møde inden bladet skulle trykkes og 1 bladfordelingsmøde, og stor tak til Maria for at trykke bladet og det var ikke uden tekniske problemer kan jeg sige.

 og ellers mail og tlf aftaler,  revision af regnskab ved Kim med Peder Grube og mig selv                                                       

Bogøbanen:

 

Vi afholdt igen Haglbøssens Dag som afslutning D. 2 sep,  hvor vi hyggede os med grillpølser, øl og vand og kaffe og hjemmebag. Der var et godt fremmøde, og der blev virkelig skudt meget.    Ca 30 var mødt op.

Det  var Torben Sylvest fra Svindinge jagtforening der var her igen.

Og vi prøver igen i 2024.   Desværre er Torben ikke i blandt os mere, men hans søn Kaare

håber vi kører videre med de høje duer.

 Her til sidst, vil jeg sige tak til alle, der har hjulpet og støttet MLJF.

Tak til alle sponsorerne i vores medlemsblad.

 Tak for i kom.

Bestyrelsen håber på Jeres fortsatte opbakning til MLJF.

Pkt.5                 :      Kasserers regnskab aflagt og godkendt.

Pkt.6                 :      -

Pkt.7                 :      Bo, Kim og Christian genvalgt. 

Pkt.8                 :      Ingen nye bestyrelsessupleanter valgt.

Pkt. 9                :      Peder Grube genvalgt som revisor.

Pkt.10               :      Gerdt Hedegård genvalgt som revisorsuppleant

Pkt.11               :       Jesper Møllmann synes vi skal kikke på Bogøpriser fx. øl 15 kr. Ser på det.

                                     Snakkede lidt om at lave foredrag eller andet for at tjene lidt. Jesper undersøger fx Gordon P.

 Kim, referent

 

© 2024 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/