GENERALFORSAMLINGEN onsdag d. 24/01 2024 KL. 19.00 afholdes i Borgerhuset , Ahlefeldtsgade 13 i Rudkøbing. Dagsorden bliver som følger:

Dagsorden:

Pkt. 1.  Valg af dirigent.

Pkt. 2.  Valg af referent.

Pkt. 3.  Valg af 2 stemmetællere.

Pkt. 4.  Formandens beretning.

Pkt. 5.  Kassererens beretning.

Pkt. 6.  Indkommende forslag. 

               Forslag skal afleveres til bestyrelsen senest den 3/01 2021.

Pkt. 7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer for 2 år, efter tur afgår.

               Christian Teglgård Hansen, Kim Wilsdahl og Bo Østbjerg 

Pkt. 8.   Valg af 0-2 bestyrelsesmedlemssuppleanter for 1 år.

Pkt. 9.   Valg af 1 revisor for 1 år, efter tur afgår.

                Peter Grube.

Pkt. 10.  Eventuelt. ( Her kan intet vedtages, men alt diskuteres )

Der bliver serveret kaffe og kage til en hyggelig afslutning på mødet

 

Referat generalforsamling 2023.

Pkt. 1                :     Christian Teglgaard valgt. Konstaterer lovlig varslet indkaldelse.

Pkt. 2                :     Kim valgt som referent.

Pkt. 3                :     Kim og Bo valgt som stemmetællere.

Pkt. 4                :     Formandens beretning vedlagt. Ensstemmigt godkendt.

Pkt. 5                :     Kassererens regnskab fremlagt. Ensstemmigt godkendt.

Pkt. 6                :     Ingen forslag stillet.

Pkt. 7                :     Maria Hansen genvalgt.

                                Og til alles glæde accepterede Jesper Møllmann og Jesper Meyer Petersen at blive nyvalgt.

Pkt. 8                :     Ingen suppleanter valgt.

Pkt. 9                :     Peder Grube blev genvalgt.

Pkt. 10              :     Småsnak og dirigent afsluttede generalforsamling med tak for god ro og orden.

 

Referat konst. bestyrelsesmøde.

Pkt.1                 :     Bo Østbjerg genvalgt som formand.

Pkt. 2                :     Kim Wilsdahl genvalgt som kasserer.

Pkt. 3                :     Jesper Møllmann valgt som næstformand.

Pkt. 4                :     Skydebaneopstart er den 19. april kl. 18.00. Inden da har vi arbejdsdag mandag den 10. april kl. 9.30.

                          Bo aftaler nærmere med Bent Standard vedrørende køb af lerduer og afhentning.

                          Haglbøssens dag aftales senere.

                          Hjortevildtgruppen har afholdt møde. Christian deltog. Referat følger.

                          General forsamling hjortebane lørdag den 25.februar. Kim deltager.

                           

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/