topbanner_4.jpg

Du er her. Midtlangelands Jagtforening MLJF > Bogøbanen

 

Velkommen til den nye sæson 2018.

Se årets program i menuen.


2012_3.jpg


Nu har vi haft en fin sæson med vores nye velfungerende maskiner. Så Bogøbanen er stadig bare "toptunet" til den kommende sæson. I den anledning er der GRATIS kaffe og kage den første træningsaften, onsdag d. 18/4.


Vi har modtaget følgende donationer for at kunne gennemføre udskiftningen, hvilket vi stadig er taknemmelige for. Sidste år modtog vi yderligere kr. 10.000 fra Nordea og kr. 5.000 fra Lions Club til indkøb af græsslåmaskine. Også en stor tak til dem:


NST_1.jpg Skydebanepuljen: 41.250,- kr.

Nordeafonden.jpg : 20.000,- kr.

LangelandKommune.jpg Indsatspuljen: 5.000,- kr.

FioniaFond.jpg : 11.250,- kr.

MLJF er dybt taknemlig for støtten og donationerne.

Mange tusinde tak til ovenstående fonde / firmaer fra bestyrelsen MLJF.


***************************


Prisliste for lerdueskydning.

LERDUE3.jpg


************************************************************************* 

Miljøgodkendelse for Bogøbanen:

Banen må benyttes til skydning i perioden

15. april - 15. september som følgende:

Én hverdagsaften, om ugen, á 2 timer, mandag - fredag,

inden for tidsrummet kl. 18,00 - 21,00.

Samt i alt 5 lørdage inden for tidsrummet kl. 9,00 - 16,00.

Der må ikke skydes i perioden fra og med 1. juli til og med 12. august.

********************************************************************************

TIL ALLE SKYDNINGER VIL DER VÆRE UDDANNEDE FLUGTSKYDNINGSINSTRUKTØRER TIL STEDE.

Alle er velkomne og kan få den fornødne hjælp og vejledning

Foreningen kan kontaktes på mail til bestyrelsens formand.

********************************************************************************************

BogBaneKort3.jpg